Dutch Revolution

Statement of Dutch Revolution, taken from Facebook.
We are the people of the Netherlands who are inspired by the protesters in Spain, and in particular those at the Dam Square in Amsterdam. We want to support the #spanishrevolution in all its facets and urge the people of the Netherlands to join the movement. We want true democracy to the lowest levels, from Parliament to the streets of our towns. We won’t be fooled anymore by politicians and lobby groups with only ONE concern: money and power for the rich. We want freedom, equality and peace for everybody. We want a peaceful society with respect for all inhabitants, regardless of their backgrounds. Our aim is to help the peaceful world revolution gain strength through any possible means. We believe we can contribute towards this effort by sharing our discussions on this page in English, allowing fellow revolutionaries and world citizens to follow our thoughts and actions.The people united will never be defeated!
******************************************************

Wij zijn de inwoners van Nederland die zijn geïnspireerd door de Spaanse revolutionairen die zich eerst in Spanje en nu ook in de rest van Europa verzetten tegen de aanval op de ‘gewone’ burgers en een toekomst zien waarin we zonder dit a-sociale kapitalisme verder kunnen. Wij willen een waarachtige democratie tot op het laagste niveau, van Parlement tot de wijken in de steden. Wij laten ons niet langer bedriegen door politici en belangengroepen met maar één doel: Geld en macht voor de rijken. Wij willen vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid. Wij willen een vreedzame en tolerante maatschappij waarin autonomie en verantwoordelijkheid centraal staan. Het is ons doel om alles wat mogelijk is te doen om het manifest van de ‘Real Democracia’ te verdedigen om zo de wereldrevolutie kracht bij te zetten. We zullen dit in de eerste plaats kunnen bereiken om de discussies binnen de groep en de informatie te delen in het Engels. Neem deel aan deze historische gebeurtenis en sluit je aan bij één van de werkgroepen in het land!

Asamblea Tilburg: http://www.facebook.com/event.php?eid=220177831333669

Asamblea Utrecht: http://www.facebook.com/event.php?eid=172213022840474

Asamblea Rotterdam:

The people united will never be defeated!

Mission: For a Real Democracy Now!
Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *